شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت در نظر دارد از تاریخ 20 لغایت21 آذر ماه 93 کارگاه 2 روزه تئوری و عملی "كاربردReal time PCR   در مطالعات اپی ژنتیک" را برگزار نماید.

محل اجرا: انسیتو پاستور ایران

تلفن تماس: 02166954324 و 02164112449 

نوشته شده در تاریخ شنبه 8 آذر 1393    | توسط: مریم حسینی    | طبقه بندی: کارگاه ها و دوره های آموزشی ژنتیک،     | نظرات()