در نوامبر 2014، مقاله ای در مجله نیچر به چاپ رسیده که نشان می دهد دانشمندان دانشگاه تکزاس آمریکا یک مکانیسم تنظیمی جدید برای تقسیم سلولی یافته اند. پروتئین یا آنزیمی به نام PKM2 نقش اصلی در این مسیر دارد و عملکرد آن در کنترل تقسیم سلول به اثبات رسیده است. اما هنوز مسیر دقیق و جزئیات تنظیمی آن معرفی نشده است. پروتئین PKM2 در تومورها به شدت بیان شده و در رشد سلول های سرطانی یک عامل موثر است. این پروتئین با توانایی اتصال به فاکتورهای رونویسی و همچنین فسفریله کردن هیستون ها دارای عملکرد منحصر به فردی در خاموش و روشن کردن ژن ها است. امید است که شناسایی این پروتئین در تشخیص تومور و درمان آن نیز موثر باشد، به این دلیل که عدم تنظیم و ناهماهنگی پروتئین های تنظیم کننده تقسیم سلولی، منجر به تقسیم افسارگسیخته سلول ها و در نتیجه رشد تومور می شود.  

 

Yuhui Jiang, Yugang Wang, Ting Wang, David H. Hawke, Yanhua Zheng, Xinjian Li, Qin Zhou, Sadhan Majumder, Erfei Bi, David X. Liu, Suyun Huang, Zhimin Lu. PKM2 phosphorylates MLC2 and regulates cytokinesis of tumour cells. Nature Communications, 2014; 5: 5566 DOI: 10.1038/ncomms6566  

نوشته شده در تاریخ شنبه 1 آذر 1393    | توسط: مریم حسینی    | طبقه بندی: تازه های ژنتیک ( اخبار )، آموزش ژنتیک مولکولی،     | نظرات()