شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت(اولین و معتبرترین مرجع صادر کننده گواهی های آموزشی رسمی در کشور) در نظر دارد در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود جهت سرعت بخشیدن به ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و تکنیکی متخصصین علوم آزمایشگاهی و دارویی و همچنین ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش آنها از تاریخ 9 تا 12 آذرماه 1393 کارگاه و سمینار 4روزه " ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو، ژنتیک پزشکی، تشخیصی و صنایع دارویی" را با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و برگزار نماید.

موارد کاربرد کارگاه

این کارگاه برای مسئولین فنی ، مدیران آزمایشگاه ها یا سازمان های بزرگ که دارای آزمایشگاه های متعدد در زمینه ارائه خدمات تخصصی تشخیص پزشکی و پاتولوژی بوده و همچنین برای ممیزین داخلی و کارکنان اعم از کارشناسان و تکنسین های علوم آزمایشگاهی و نیز متخصصین و کارشناسان ژنتیک ، پزشکان عمومی و دکترای حرفه ای و همچنین دکترای داروساز و تولید کنندگان دارویی کاربرد دارد.

 

سرفصل های کارگاه

 • آشنایی با مبانی کیفیت
 • آشنایی با الزامات استانداردهای تخصصی
 • آشنایی با سیستم آموزشی کارکنان آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
 • Quality Documents In Labratory 
 • Equipment Management 
 • اصول کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی 
 • مبانی مستند سازی و کنترل مدارک و سوابق
 • اصول ومبانی GLPوGMP
 • مبانی ممیزی داخلی 
 • فرآیند های اصلی آزمایشگاه
 • مدیریت کیفیت در آزمایشگاه 

 

برگزار کننده 

شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت

با همکاری: آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت  

 

زمان:9 الی12 آذرماه 1393

محل اجرا: انستیتو پاستور ایران

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 آبان 1393    | توسط: مریم حسینی    | طبقه بندی: کارگاه ها و دوره های آموزشی ژنتیک،     | نظرات()