همایش فناوری های نوین در علوم زیستی در تاریخ 3 الی 4 دی ماه 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد برگزار می گردد.

 

محورهای همایش به شرح زیر می باشد:

محورهای همایش :

 • زیست شناسی مولکولی
 • میکروبیولوژی
 • ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک
 • ایمنی شناسی، بیوانفورماتیک
 • بیوتکنولوزی و نانوبیوتکنولوژی
 • فیزیولوژی جانوری و گیاهی
 • زیست شناسی تکوینی
 • اکولوژی
 • سیستماتیک جانوری و گیاهی
 • پزشکی مولکولی
 • بافت شناسی
 • تکامل
 • فیتوشیمی
 • دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی
 • بیوتکنولوژی در صنعت نفت
 • محیط زیست
 • کاربرد فناوری های زیستی در علوم زمین شناسی
 • پدافند غیر عامل در علوم زیستی

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 آبان 1393    | توسط: مریم حسینی    | طبقه بندی: کنگره ها و همایش های مربوط به ژنتیک،     | نظرات()