به استحضار می رساند کارگاه های آموزشی با عناوین ذیل در شرف برگزاری می باشد.


1.      بیوانفورماتیک مقدماتی DNA و پروتئین (پنج شنبه: 22 آبان ماه)

2.      PCR و ژل الکتروفورز (جمعه: 23 آبان ماه)

3.      استخراج DNA از بافت های گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم ها  (پنج شنبه:  29 آبان ماه)

4.      مهندسی ژنتیک و کلونینگ ژن در باکتری (پنجشنبه و جمعه: 6-7 آذر)

کلیه کارگاه ها به صورت تئوری و عملی برگزار می گردد.

دبیرخانه: تهران-ولنجک-دانشگاه شهید بهشتی- مرکز رشد واحدهای فناوری-واحد25

محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

تلفن تماس: 22406727 - 22431744


www.parsianbiotech.com

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 آبان 1393    | توسط: مریم حسینی    | طبقه بندی: کارگاه ها و دوره های آموزشی ژنتیک،     | نظرات()