پنجاه و ششمین کنفرانس ماهانه انجمن نوروژنتیک با امتیاز بازآموزی در تاریخ 92/3/9 در سالن اجتماعات بیمارستان طبی کودکان برگزار می شود

تلفن: 88079723

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 خرداد 1392    | توسط: مشتاق طالب شاوی الربیعی    | طبقه بندی: کنگره ها و همایش های مربوط به ژنتیک،     | نظرات()