دومین سمینار تشخیص بیماری های متابولیك ( 9 الی 11 اسفند )

محورها:

بیماری های ریبوزومی

بیماری های پروكسیزومی

بیماری های میتوكندریایی

بیماری های آمینواسیدوپاتی

زمان: 9 الی 11 اسفند

محل برگزاری : همایش مرکز طبی کودکان، تهران خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان، مرکز همایشها، طبقه اول

 تلفن: 02166565795

سایت : http://workshops.hamayeshsazan.com/

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 اسفند 1391    | توسط: مشتاق طالب شاوی الربیعی    | طبقه بندی: کنگره ها و همایش های مربوط به ژنتیک،     | نظرات()