Cancer cell Imaging  and Therapy with Gold Nanoparticles
تصویربرداری مولكولی به منظور كسب اطلاعات در مورد فرایندهای بیولوژیكی و تشخیص بیماری بر اساس ماركرهای مولكولی قبل از اینكه بیماری خود را نشان دهد٬ظهور پیدا كرد ودر ابتدا برای برای لوكالیزه كردن انتی ژنها در میكروسكوپ نوری توسعه یافت ولی در حال حاضر تمام انواع تصویربرداری پزشكی شامل تصویربرداری نوری٬پزشكی هسته ای٬اولتراسوند و...را در بر می گیرد.


نوشته شده در تاریخ شنبه 14 بهمن 1391    | توسط: والیده سلحشور    | طبقه بندی: آموزش ژنتیک مولکولی، ژنتیک پزشکی،     | نظرات()