Why nanoparticle

تصویربرداری مولكولی مكان انواع مولكولهای همراه بافت را آشكار می كند وضوح (contrast) كافی در تصویر موادی كه سیگنال ایجاد می كنند باید در یك حالت ثابت و ایستا در جایگاه مولكول جمع شوند.مثلا برای PET حدود 10-7 مول ازماده ای كه به عنوان عامل كنتراست بكار می رود لازم است سیگنال نشر فلورسانس هزار مرتبه ضعیف ­تر است بنابراین تصویر فلورسانس در مقایسه به هزار برابر مولكولهای فلوركروم بیشتری نیاز دارد ویك مولكول آنتی­بادی نمی تواند بیشتر از مقدار معین فلوركروم حمل كند بدون آنكه ویژگی اختصاصی خود را برای پیوند خوردن از دست ندهد.

 بنابراین تصویربرداری مولكولی همیشه نیازمند تجمع عوامل contrast در جایگاه هدف است این مورد با بیشترین كارایی با هدایت نانوذرات حاوی عوامل كنتراست به هدف قابل دسترسی است زیرا نانودرات موجب تقویت سیگنال می شوند وظهور مولكولهای پنهان در پس سدهای بافتی با وضوح بیشتری امكان­پذیر است. نانوذره همچنین می­تواند داروها را نیز به محل مورد نظر هدایت كند ومی­توان همزمان توزیع وفعالیت درمانی را با مانیتور پی­گیری كرد. نانوذرات با چندین جایگاه چسبنده به بیومولكولها به منظور آشكارسازی در اندازه­های حدود 20nm مناسب است.

مواد بكار گرفته شده برای تهیه نانوذرات شامل پروتئین­های طبیعی٬ پلیمر­های طبیعی و مصنوعی٬ دندریمرها٬ فلورسنس ودیگر تركیبات كربنی٬ میسل­های چربی_آب٬ كپسیدهای ویروسی٬ فلزات اكسیدهای فلزی وسرامیك هستند.

 بیشترین كاربرد نانوذرات در پزشكی در حال حاضر مو ضع­یابی گروهها وردیابی سلولهای بنیادی است.

نوشته شده در تاریخ شنبه 14 بهمن 1391    | توسط: والیده سلحشور    | طبقه بندی: آموزش ژنتیک مولکولی، ژنتیک پزشکی،     | نظرات()