مركز ملی ذخایر زیستی در نظر دارد كارگاه آموزشی "آنالیز مولكولی و كلونیگ " را در تاریخ 29 بهمن الی 1 اسفند برگزار نماید. سرفصل ها و شماره تماس برای ثبت نام در ادامه درج شده است.

سرفصلها:
     استخراج DNA ژنومیک از باکتری

     بررسی کمی و کیفی DNA استخراج شده

    انجام PCR از ژن باکتریایی 

    انجام الکتروفورز و تفسیر الکتروفورگرام

    جداسازی و استحصال قطعه مورد نظر برای کلونینگ

    انجام واکنش الحاق

    تهیه سلولهای مستعد

    ترانسفورماسیون و کشت

    انتخاب و کشت کلونی نوترکیب

    استخراج پلاسمید

    انجام واکنش هضم آنزیمی

    الکتروفورز و تفسیر نتیجه کلونینگ

                                                                                                         
شهریه: 300000 تومان

تاریخ برگزاری: 29 بهمن الی 1 اسفند

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.

نوشته شده در تاریخ شنبه 7 بهمن 1391    | توسط: مشتاق طالب شاوی الربیعی    | طبقه بندی: کارگاه ها و دوره های آموزشی ژنتیک،     | نظرات()