سمندر کوهستانی لرستان (Neurergus kaiseri ) در خطر انقراض است

(باز نشر خبر)

سمندر کوهستانی لرستان، سمندر خالدار قیصری یا سمندر قیصری یا سمندر خالدار امپراتور

 (Neurergus kaiseri ) گونه‌ای سمندر بسیار رنگی است که در جنوب رشته کوه‌های زاگرس در نزدیکی شهبازان لرستان زندگی می‌کند.

سمندر کوهستانی لرستان دارای بدنی به طول ۱۴ سانتی‌متر است و پوست آن در قسمت پشتی قهوه‌ای رنگ با خال‌ها و یا نوارهایی زرد و یا نارنجی می باشد.

چنین تخمین زده می‌شود که کل جمعیت بالغ سمندر کوهستانی لرستان کمتر از ۱۰۰۰ عدد باشد. متاسفانه در سالهای اخیر رسم شده كه این دوزیست زیبا را در تنگ ماهی قرمز سفره هفت سین قرار دهند و در پایان سرنوشتی جز سرنوشت ماهی های قرمز و یا جوجه رنگی نصیب این موجود زیبای در حال انقراض نخواهد شد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 بهمن 1391    | توسط: مشتاق طالب شاوی الربیعی    | طبقه بندی: گونه های در حال انقراض،     | نظرات()