آلل های چند گانه

 

تمام سیستم هایی که تاکنون در ژنتیك مندلی مطالعه می شوند، صفاتی هستند که فقط دو الل دارند. حداکثر تعداد آلل هایی که یک موجود دیپلوئید می تواند داشته باشد 2 آلل می باشد که هر کدام روی یکی از کروموزوم های همولوگ قرار دارد. اما براثر جهش یک ژن می تواند صورت های مختلفی به خود بگیرد که بیش از 2 عدد باشد و به این حالت سری آلل های چندگانه یا  Multiple allele می گویند. برای نشان دادن این آلل ها یک حرف بزرگ یا حرف کوچک با توان (+) برای نشان دادن آللی که نسبت به همه غالب است استفاده می شود و به ترتیب دیگر آلل ها با همان حرف كوچك و توان نشان دهنده آن كه می تواند عدد یا حرف باشد، نشان داده می شود. مثلاً در رنگ چشم مگس سرکه 12 آلل وجود دارد که رنگ قرمز به همه غالب است را یا به صورت W و یا w+ نشان می دهند و رنگ های مرجانی wco ،خونی wbl ،ائوزیننی we ،آلبالوئی wch ،زرد آلوئیwa ،عسلی wh ،نخودی wbf ،سفید کدر wt ،مرواریدی wp، عاجی wi و سفید با w مشخص می شوند

 

رابطه غالب و مغلوبی در این سیستم به صورت زیر است

 

w+>wco> wbl> we> wch> wa> wh> wbf> wt> wp> wi> w

 

مغلوب …………………………….............……………………..غالب

 

یك نكته در مورد آلل های چندگانه این است كه رابطه غالب و مغلوبی امكان دارد كمی پیچیده تر باشد. و ممكن است در یك سیستم هم رابطه غالب و مغلوبی برقرار باشد و هم رابطه هم غالبی. مثلا در مورد گروه خونی ABO ، 3 آلل وجود دارند كه آلل های IA و IB نسبت به هم هم بارز و همتوان هستند اما هر دو این آلل ها نسبت به آلل IO غالب هستند.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 بهمن 1391    | توسط: مشتاق طالب شاوی الربیعی    | طبقه بندی: آموزش ژنتیک کلاسیک،     | نظرات()