بیان منوآللی یك حالت طبیعی است و كسب یا از دست دادن بیان این ژنها (بیان نولوزومی و دیزومی) موجب فنوتیپهای غیر طبیعی می شود این نقص ممكن است طی :

1ـ مكانیسم های ژنتیكی : شامل اختلال كروموزومی ، حذف ، مضاعف سازی ، جهش در ژن یا microdeletion در IC باشد.

2ـ مكانیسم های اپی ژنتیكی : شامل اختلال در متیلاسیون ، اپی موتاسیون در IC و UPD در اثر عدم جداسازی كروموزمی طی آنافاز میوزی (nondisjunction)

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 11 دی 1391    | توسط: والیده سلحشور    | طبقه بندی: آموزش ژنتیک کلاسیک، ژنتیک پزشکی،     | نظرات()