NOEY2

یك ژن علامت گذاری شده با بیان پدری روی كروموزوم1 در انسان است حذف بیان 2NOEY در ارتباط با افزایش ریسك سرطان تخمدان و سرطان سینه است و در 41 % سرطانهای سینه و تخمدان پروتئین رونویسی شده توسط آن تولید نمی شود و یك ژن سركوبگر تومور به حساب می آید بنابراین در افرادی كه هر دو كروموزوم مادری به ارث می برند ژن بیان نشده و فرد در معرض خطر ابتلا به دو سرطان سینه و تخمدان قرار می گیرد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 11 دی 1391    | توسط: والیده سلحشور    | طبقه بندی: آموزش ژنتیک کلاسیک، ژنتیک پزشکی،     | نظرات()