آدرس: تهران، خیابان وصال شیرازی، کوچه عباس شفیعی, پلاک 3

 تلفن: 66408605,66408533  21 98 +

 خط مستقیم: 66419416 21 98 +

 نمابر: 66498558 21 98 +

 ایمیل: Info@hemophiliaambassador.com

سایت: http://hemophiliaambassador.com

شماره حسابها:

جاری جام بانك ملت 23/ 2120000023

بانك ملی شعبه نمازی  0106847122000

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 دی 1391    | توسط: مشتاق طالب شاوی الربیعی    | طبقه بندی: انجمن های حمایتی از بیماران ژنتیک،     | نظرات()